پیرانشهر در صدر بارش های پاییزی/ ۱۹۶.۱ میلیمتر مجموع بارش

به گزارش پیرانشهر رووداو رئیس اداره هواشناسی پیرانشهر آقای ابراهیمی افزود: با پایان فعالیت سامانه بارشی در منطقه، مجموع بارندگی ثبت شده در ایستگاه هواشناسی پیرانشهر از ابتدای مهر تا امروز به ۱۹۶/۱ میلیمتر رسید که بیشترین میزان در سطح استان بوده است. ابرهیمی افزود؛ میزان افزایش بارندگی سال زراعی جاری در داخل شهر نسبت […]

به گزارش پیرانشهر رووداو رئیس اداره هواشناسی پیرانشهر آقای ابراهیمی افزود: با پایان فعالیت سامانه بارشی در منطقه، مجموع بارندگی ثبت شده در ایستگاه هواشناسی پیرانشهر از ابتدای مهر تا امروز به ۱۹۶/۱ میلیمتر رسید که بیشترین میزان در سطح استان بوده است.

ابرهیمی افزود؛ میزان افزایش بارندگی سال زراعی جاری در داخل شهر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳۳/۷ درصد و نسبت به بلندمدت مشابه سال زراعی، ۶۰/۳ درصد بوده است. میانگین مجموع بارندگی از ابتدای پاییز تا امروز در کل حوزه شهرستان پیرانشهر ۱۴۵ میلیمتر است که باز نسبت به درازمدت مشابه حدود ۴۷ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۹۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی افزود؛ با این توصیف، پس از گذشت ۶۵ روز از سال، در داخل شهر ۳۱ درصد؛ و در کل حوزه شهرستان ۲۸ درصد از کل بارندگی یک سال را داشته ایم. براساس گزارش مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور، پیرانشهر بیشترین درصد افزایش بارندگی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته و همچنین بلندمدت، در بین شهرهای استان آذربایجان غربی دارد.

آقای ابرهیمی افزود؛ براساس این گزارش، در منطقه جنوب استان آذربایجان غربی، میاندوآب تنها شهری است که تا امروز نسبت به مدت مشابه سال زراعی گذشته با کاهش ۵/۷ درصد بارندگی مواجه می باشد. حتی میاندوآب نسبت به بلندمدت مشابه نیز ۵/۶ درصد کاهش بارندگی دارد و همچنین شهرستان مهاباد نیز، نسبت به سال زراعی گذشته و هم نسبت به درازمدت مشابه با افزایش ناچیزی در حد تنها ۱ درصد مواجه بوده است. گزارش مرکز ملی خشکسالی نشان می‌دهد که میانگین مجموع بارندگی سال زراعی جاری در کل استان آذربایجانغربی ۷۵ میلیمتر است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷/۳ درصد و نسبت به بلندمدت مشابه ۲۳/۳ درصد افزایش دارد

ابرهیمی در پایان گفت؛ پیش بینی می شود آخر هفته جاری نیز سامانه فعال بارشی وارد آسمان استان شود که موجب بارش های مناسب و همچنین وزش باد خواهد شد