جوابیه دو تن از اعضای شورای اسلامی شهر پیرانشهر در خصوص انتقادات اخیر آقای کمال روحانی

باسمه تعالی واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند مشکلـی دارم ز دانشمـند مجلـس باز پـرس تـوبه فـرمایان چرا خود توبـه کمتر می کنند با سلام و عرض ادب و احترام به محضر همه شهروندان آگاه و هوشیار شهرمان؛ ضمن پوزش خاضعانه، با […]

باسمه تعالی

واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند

چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند

مشکلـی دارم ز دانشمـند مجلـس باز پـرس

تـوبه فـرمایان چرا خود توبـه کمتر می کنند

با سلام و عرض ادب و احترام به محضر همه شهروندان آگاه و هوشیار شهرمان؛

ضمن پوزش خاضعانه، با توجه به انتقاد جهت¬گیرانه و غیرمنصفانه¬ی آقای کمال روحانی که قطعاً در جهت تامین منافع و رضایت طبقه¬ای خاص و صرفاً بخاطر نگرانیهای این طیف از اطلاع رسانیها و شفاف سازیهای ما دونفر صورت گرفته است، لازم است جهت تنویر اذهان عمومی مطالبی را به عرض برسانیم.

اولاً، اجازه دهید اشاره¬ای داشته باشیم به اینکه نامبرده سوای انتقاد از ما احتمالاً خواسته در لابلای انتقاد خویش با طرح اینهمه ضرب المثل، شعر و متون فارسی وکردی و از بغداد به بلخ و خراسان پریدن، قلم ادیبانه¬ی خویش را به رخ شهروندان بکشد و گرنه منزل مسکونی ایشان در چند قدمی دفتر شورا قرار دارد و به راحتی می¬توانست انتقاد دلسوزانه¬ی خویش را با پیشنهاد جلسه¬ای با حضور جمعی از شهروندان همفکر خویش و سایر اعضای شورا در محل دفتر شورا مطرح کند.که قطعاً باعث خرسندی و استقبال ما می¬شد.

ثانیاً، اشاره به یکی از داستانهای مثنوی به نثر: از زبان دکتر محمود فتوحی که وصف الحال آقای روحانیست شاید خالی از لطف نباشد. شهری بود که مردمش اصلاً فیل ندیده بودند، از هند فیلی آوردند و به خانه تاریکی بردند و مردم را به تماشای آن دعوت کردند. در آن تاریکی نمی¬توانستند فیل را با چشم ببینند. ناچار بودند آن را با دست لمس کنند.کسی که دستش به خرطوم فیل رسید.گفت: فیل مانند ناودان است. دیگری که گوش فیل را با دست گرفت گفت: فیل مانند بادبزن است.آن یکی که بر پای فیل دست کشید گفت: فیل مانند ستون است.کس دیگری که پشت فیل را با دست لمس کرد فکر کرد فیل مانند تخت خواب است… خلاصه اگر در دست آنها فقط یک شمع بود اختلاف از گفتشان بیرون می¬شد… آقای روحانی بی تعارف بگوییم که تصور شما از شورا و شهرداری همین است و بس… کاش شمع کوچکی در دستان مبارکتان می¬گرفتید و بی گدار به آب نمی زدید و باعث ناراحتی جمع کثیری از شهروندان فهیم شهرمان علی¬الخصوص فرهنگیان عزیز نمی شدید.

به هر حال…

آقای روحانی قبلاً در جواب یکی از منتقدان منصف عرض کردیم این اطلاع رسانیها و شفاف سازیها در راستای وعده¬های انتخاباتی با مشورت مجموعه¬ی اتاق فکر، که امروزه کاری بسیار معمول و مرسوم است، متصور بر اهدافی خاص به نفع عموم شهروندان صورت گرفته است که هیچ ارتباطی به اختلاف و چند دستگی در شورا ندارد. اگر بازخورد مناسبی از سوی مردم برای حل بسیاری از مشکلات دریافت نمی¬کردیم قطعاً به این کار ادامه نمی¬دادیم. اما ذکر این نکته برای جنابعالی که هنوز فرق سند رو کردن و اطلاع رسانی و شفاف سازی را نمی¬دانید. برای شما که هنوز هم نمی¬دانید ما شورای شهریم یا شهرستان و ما را شورای شهرستان خطاب می¬کنید. برای شما که تفاوت قوانین و مقررات ادارات دولتی را با قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات تعریف شده برای شورا را به خوبی نمی¬دانید ضرورت دارد بگوییم که شما دارید وظایف اصحاب رسانه را هم زیر سؤال می¬برید پس بدانید که نه تنها اطلاع رسانی و تشکیل کمسیونهای مختلف با حضور صاحبنظران و در جریان قرار دادن کلیه مسایل و مشکلات با مردم جهت کیفیت بخشی به فعالیتهای شورا و شهرداری حق مسلم مردم شهرمان است. بلکه حتی برابر قانونِ شوراها، کلیه جلسات شورا باید علنی و با حضور شهروندان برگزار شود.

آقای روحانی از کجا به این غیب گویی دست زده¬اید و یا از چه کسی الهام گرفته¬اید و چگونه متوجه شده اید که ما تافته¬ی جدا بافته از سایر اعضای محترم شورا هستیم. نه دوست عزیز اشتباه متوجه شده¬ای نه ما حریر رومی و سنگ محک و آدم¬خوبه و نه دیگر اعضای محترم شورای شهر با پشتوانه¬ی چندین هزار رأی، چِیتِ پر غل و غش و طلای کمتر عیار و آدم¬بده هستند، نه ما این اجازه را به خود می¬دهیم و نه مردم شریف و بزرگوار و هوشیار پیرانشهر با داشتن اینهمه افراد نخبه و انسانهای فرهیخته به قول شما، صالح افندی¬اند. به خدا قسم ما این را به خوبی می¬دانیم مجموعه¬ی شورا همگی باهم و در کنار هم می¬توانند شورای توانمندی باشند. ما خوب می دانیم که هر گونه شکست و موفقیت متوجه تک تک اعضای شورا می¬شود. ما خوب می-دانیم که در این کشتیِ مردمی اگر کسی بخواهد جای خودش را سوراخ کند همه با هم غرق می¬شویم. ما خوب می¬دانیم که مثل انگشتان یک دست در عین تفاوت باید برای خدمت به مردم همراه و هماهنگ باشیم. ما هم در این مورد با شما موافقیم که بدون در نظر گرفتن اینکه بازیکنان این تیم از کدام مناطق انتخاب شده¬اند باید به فکر موفقیت باشیم اما متأسفانه شما داشتن سرمربی توانمند، مربی و تدارکات و بسیاری از عوامل دخیل دیگر، همچون حمایت تماشاگران را در این نود دقیقه بازی فراموش کرده¬اید و به تنهایی به داوری پرداخته¬اید لذا یادتان نرود ما خدا را ناظر بر اعمال خود می¬دانیم و هیچ چشم داشتی از شورا نداریم تا بخواهیم که از کسی “آتو” بگیریم ولی در راه حفظ این امانت به هیچ کسی باج نمی¬دهیم و با سرنوشت مردم بازی نمی¬کنیم.

 آقای روحانی بر فرض اینکه بخواهیم به مردم بگوییم که ما خوبیم،که قطعاً اینطوری نیست.مگه شما قاعده¬ی”اثبات شی¬ء نفی ماعدا نمی کند”را نمی¬دانید؟یعنی اگرکسی بخواهد به مردم بگوید من خوبم نشانه¬ی این نیست که دیگران بد هستند. ما نیازی به این ظاهرسازیها و فریب¬کاریها نداریم وضمن تکذیب این ادعا، این رویه را سخت اشتباه می-دانیم. معتقدیم شورا دست و زبان مردم است شورا صدای مردم است. این سایه¬ی شوم که سالهای سال است بر سر این شهر سایه افکنده است که مردم خودشان مشکلات دارند و نباید در جریان امور قرار گیرند. این محافظه¬کاریها، پنهان¬کاریها از مردم، سرپوش گذاشتن بر مسایل و مشکلات شهر، تک¬رویها در مدیریت شهری، باند و باند بازیها، عشیرت و طایفه¬گریها و به قول خودت کُشتیِ¬کج بر سرسوء استفاده از بیت¬المال، استخدامهای فامیلی و رانت بازی ها باید روزی به پایان برسد. و به شما هم به عنوان یک تحصیلکرده آکادمی توصیه می¬کنیم که در این بازی که چند سالیست گرفتارش شده اید و هنوز مشخص نیست که بازیکن!! هستید یا داور!! و یا تماشاگر!!، دست بردارید واگر می¬خواهید از این راه به نشو و نمایی برسید بخدا این راهش نیست. به امید اینکه روزی این تفکر، «هر که با مانیست از ما نیست» ریشه کن شود!!

 آقای روحانی بگذارید در مورد نتایج حاصله از نامه های ما به شهردار محترم و اطلاع رسانیها هم مطلبی به عرض برسانیم سپس اگر باز اصرارتان بر استفعفای ما دو نفر بود، گرچه جنابعالی مدعی¬العموم نیستید، به شما قول می دهیم که هر وقت خواستید با چند نفر از معتمدین شهر به دفتر شورا بیایید تا استعفای خودمان را که نگرانی خیلی ها را هم رفع می کند و خیالشان برای سه سال دیگر راحت می شود، تقدیم کنیم. البته این را هم بدانید قهرمان کسی است در خلاف جریان رود هم بتواند شنا کند نه اینکه به چند هزار رأی اعتماد مردم پشت کرده و به آسانی میدان را خالی کند.

هیچ می دانید که نامه ما به دفاع از کارمندان وکارگران زحمتکش شهرداری فقط به نیت دخالت مسئولین فرا دست بود و بحمدالله منتج به پرداخت بخشی از حقوق معوقه کارمندان و کارگران بی ادعای شهرداری شد. دوست گرامی اگر چه خوبیت ندارد اما لازم است به عرض برسانیم که ما هم چندین ماه است که حقوق خویش را دریافت نکرده-ایم.تا به قول شما به نشانه¬ی همدلی به کارگران بدهیم و اگر می دانید کار با اهدای بخشی ازحقوق ما دونفر درست می شود، چشم، اینکار را می کنیم.

هیچ می دانید اطلاع رسانیِ نامه¬ی دوم ما در کانالهای فضای مجازی در مورد پارک فرهنگ در همان شب به تشکیل جلسه¬ای از سوی یکی از معتمدان شهر و دو نفر از اعضای شورا در منزل آقای ملا زاده، سوای از نتیجه آن، انجامید.

هیچ می دانید که یکی از نامه های ما دو نفر و پافشاری بر آن باعث وصول قسمت اعظمی از بدهی معوقه شهرداری بعد از سالهای متمادی شد.وشاید این همان نامه باشد که شما و دوستانتان از انتشار آن می ترسید.

هیچ می دانید که اکثر دغدغه ها و موارد مندرج در نامه های ما صرفاً جهت کیفیت بخشی در خدمت رسانی و عملکرد مطلوب شورا و شهرداری بوده است، نه مچ گیری. که همگی در اشکالات وارده حسابرسان مستقل شورا به امورات شهرداری، بعد از ماهها به خوبی نمایان شد.

 آقای روحانی ما از پیشنهاد شما بعنوان فرزند دانشمندی فرهیخته و بسیار بزرگوار و خانواده¬ای متدین، مبنی بر اینکه دو میلیون و اندی حقوق شورا را در جیبمان بگذاریم و سکوت کنیم یا از مسئولیت شانه خالی کنیم، بسیار متأثر و شوک زده شدیم. شاید این مورد را من باب مزاح پیشنهاد فرموده¬اید. بخدا قسم افتخار شورا بودن فقط این حسن را دارد که ما را خدا با دستان این مردم شریف کسوت خدمتگزاری پوشانده است و نه تنها این برای ما بزرگترین ثروت و دارایی است بلکه به عنوان یک فرهنگی این مسئولیت خطیر را با هیچ چیز دیگری در دنیا عوض نمی کنیم.

 سخن آخر اینکه،آقای روحانی شما در بیان شرح حال ما یک روی سکه را دیده اید آنهم متاسفانه با عینک بدبینی¬ای که واقعا مانده ایم در مقابل این سلاحِ شما و امثال شما صَلاح چیست؟ کاش بجای این روی سکه آن روی دیگرش را هم به قلم می کشیدید تا ببینید که در طول یک سال گذشته چقدر با ناملایمات، پاپوش درست کردن، افترا زدن، تهمت،ایجاد بدبینی توسط عده ای خاص و گاهاً مواجه شدن با نقدهای غیر منصفانه ی بعضی افراد روبرو شده ایم .اما بگذارید خیالتان را راحت کنیم که با همه ی این نامهربانی ها، به پشتیبانی این مردم مصمم¬تر از گذشته به راه خود ادامه خواهیم داد.

در پایان ضمن التماس دعای خیر، از عموم شهروندان ، صاحبنظران و منتقدان خیرخواه وصادق انتظار داریم در راه ادای این امانت جهت بهبود بخشیدن به فعالیتهای شورا و شهرداری ما را یاری فرمایند. و دوباره اعلام می کنیم بر پیمانی که با خدا و تعهدی که با شما در دوران انتخابات بسته¬ایم در کنار سایر اعضای شورا پایبندیم.

امیرالمومنین علی(ع):

حق شما بر من – یعنی حقی که شما پیش من دارید – (این است که) هیچ رازی را از شما پنهان ندارم، هیچ حرفی را از شما پنهان نکنم مگر در جنگ و مسایل جنگ و مسایلی که با دشمن طرف هستیم.

صفــر تفاخـر – محمـدزاهد محمدزاده اقدم

اعضای پنجمین دوره ی شورای اسلامی شهر پیرانشهر