واکنش دکتر رسول خضری به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس در اعتراض به حضور محمدجواد ظریف در مراسم تشییع جنازه مام جلال طالبانی

دکتر رسول خضری نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در واکنش به اعتراض یکی از نمایندگان مجلس درخصوص حضور محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مراسم تشییع پیکر مام جلال طالبانی رئیس جمهور عراق گفت: بیانات ناپیوسته و در هم ریخته یک نماینده در مجلس شورای اسلامی و انتقادات او از عملکرد وزارت خارجه در […]

دکتر رسول خضری نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در واکنش به اعتراض یکی از نمایندگان مجلس درخصوص حضور محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مراسم تشییع پیکر مام جلال طالبانی رئیس جمهور عراق گفت: بیانات ناپیوسته و در هم ریخته یک نماینده در مجلس شورای اسلامی و انتقادات او از عملکرد وزارت خارجه در قبال سیاستهای جمهوری اسلامی در عراق تامل برانگیز میباشد اولا ملاحظه نگاه ملی ایران به عراق و اقلیم کردستان عراق در این انتقاد را درنظر نگرفته است دوما پیچیدگی سیاست جمهوری اسلامی درعراق بالاتر از این سخنان پراکنده که در قالب سئوال از وزیر امورخارجه مطرح گردیده است. ازطرفی مرحوم جلال طالبانی یکی از شخصیتهایی قابل احترام خاورمیانه میباشد که سنگ بنای صلح و آشتی بین اقوام و مذاهب عراق را بنیان نهاد ارزش وجودی او برای عراق همین بس که در دوران ریاست جمهوری ایشان عراقی امن و متحد را شاهد بودیم وفقدان او دردوران بحران جریانات تروریستی کاملا ملموس بود او مردی فداکار با قدمت ۶۰سال مبارزه در کوههای کردستان عراق بود که همواره پرچم صلح را بالاتر از سلاح خود برافراشته داشته بود گذشت و چشم پوشی از امضاء حکم اعدام صدام و نیز خویشتنداری از منازعات داخلی واستفاده از ظرفیت قانونی حاکمیت فدرال عراق برای آرامش منطقه و توازن سیاس بین جریانات و گروههای سیاسی عراق از خصوصیات ذاتی این کرد ایرانی الاصل عراقی تبار بود که برکسی پوشیده نمیباشد و احترام به جنازه او فراتر از یک احترام دیپلماتیک میباشد قرابت و نزدیکی و وفاداری او به اشتراکات مبارزاتی خود درکنار نیروهای ایرانی در براندازی رژیم دیکتاتورصدام سبب گردیده که پیوندی ناگسستنی در کنار دیگر اشتراکات سیاسی بوجود بیاید حضور عالیترین مقامهای سیاست خارجی و منطقه ای ایران در این مراسم بزرگداشت در واقع نکوداشت یک تاریخ مشترک مبارزاتیست که نیاز به یک فهم مشترک دارد.

مراسم نکوداشت رئیس جمهور فقید و رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق بعنوان همپیمان استراتژیست جمهوری اسلامی انگیزه حضور این عالیترین سطح دیپلماسی همه جانبه ایران در مراسم خاک سپاری مام جلال بوده که حاشیه هایی برآن وارد کرده اند و مرتبط کردن بعضی مسائل سیاسی و امنیتی به آن جفا درحق پیوند تاریخی و استراتژی دوملت ایران و عراق میباشد همانگونه که وزیر محترم امورخارجه توضیح دادند او با مجوز عالیترین مرجع تصمیم گیری مسائل امنیتی وسیاسی جمهوری اسلامی به اتفاق فرماندهان و یاران قدیمی مام جلال در این مراسم حضور یافته بنابراین شبهه ای در این بین وجود ندارد کاش سئوال کننده این سئوال را از دیگر مباحث مطروحه تفکیک میکردند وتعجیل نمیکردندچون شما که هروقت اراده کنید تریبون دراختیار دارید پس بهتر بود با تفکیک مسائل در فرصتی دیگر به مباحث حاشیه ای میپرداختید ضمن اینکه دغدغه امنیت ملی در مرزها وظیفه هر شهروند قانون مدار و خصوصا نمایندگان آنان میباشد بنابراین با مخلوط کردن عجولانه این همه پرسشهای حجیم و ناپیوسته بهم نه سئوال از دستگاه دیپلماسی به نتیجه رسید و نه دغدغه های امنیتی نماینده محترم خوب به مرجع رسیدگی واصل گردید. ضمن اینکه باید دانسته شود امنیت ملی چه در داخل و چه در خارج جزء دغدغه های همگانیست و بهتر آن است آنرا پاس بداریم و به آن پایبند باشیم و نگاهی متوازن به آن داشته باشیم چه از تریبون رسمی مجلس و چه در رسانه های قومی وچه در اقلیم کردستان عراق.
ختم کلام اینکه هرچند دیدگاههای نمایندگان مجلس در نظام مردم سالار دینی دارای حرمت میباشد ولی هردیدگاهی هم نمیتواند بیانگر سیاستهای کلی نظام خصوصا سیاست خارجی و بویژه کشور دوست و برادر عراق با نظام جدید آن باشد همچنین تمامی ارکان نظام دارای حکم واحدی میباشند که کسی حق مصادره مطلوب آنرا ندارد و کسی نمیتواند نقش بی بدیل مردمان کرد را درثبات و امنیت مرزهای غربی کشور نادیده بگیرد.»