افزایش چشمگیر صادرات از محل گمرک تمرچین پیرانشهر در سال ۹۷

مرحمت سلیمان نژاد مدیرکل گمرک تمرچین پیرانشهر از افزایش ۳۸۵ درصدی صادرات گمرکات خروجی کشور از طریق مرز تمرچین پیرانشهر خبر داد. مرحمت سلیمان نژاد مدیرکل گمرک تمرچین پیرانشهر در گفتگو با خبرنگار پیرانشهر رووداو گفت: صادرات از گمرک تمرچین پیرانشهر به سه شکل استفاده از کارت پیله وری، صادرات قطعی گمرک تمرچین و صادرات […]

مرحمت سلیمان نژاد مدیرکل گمرک تمرچین پیرانشهر از افزایش ۳۸۵ درصدی صادرات گمرکات خروجی کشور از طریق مرز تمرچین پیرانشهر خبر داد.

مرحمت سلیمان نژاد مدیرکل گمرک تمرچین پیرانشهر در گفتگو با خبرنگار پیرانشهر رووداو گفت: صادرات از گمرک تمرچین پیرانشهر به سه شکل استفاده از کارت پیله وری، صادرات قطعی گمرک تمرچین و صادرات گمرکات کشور خروجی از مرز تمرچین صورت ی گیرد که در هرسه نوع شاهد افزایش میزان صادرات از طریق این مرز هستیم.

 سلیمان نژاد افزود: در سه ماهه نخست امسال میزان ۴۴۵۰۶ تن به ارزش ۲۹ میلیون دلار از محل گمرک از کارت پیله وری از طریق مرز تمرچین پیرانشهر صادر شده است که در مقایسه مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی شاهد افزایش ۲۲ درصدی و به لحاظ ارزشی شاهد افزایش ۴۵ درصدی بوده ایم.

سلیمان نژاد در خصوص صادرات قطعی از محل گمرک پیرانشهر افزود: در سه ماهه اول امسال بیش از ۱۶۳۱۲۸ تن به ارزش ۴۲ میلیون دلار از طریق مرز تمرچین پیرانشهر صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی شاهد افزایش ۲۱درصدی و به لحاظ ارزشی شاهد افزایش ۲ درصدی هستیم.

مدیرکل گمرک تمرچین پیرانشهر افزود: صادرات گمرکات سایر نقاط کشور، خروجی از مرز تمرچین پیرانشهر در سه ماهه نخست امسال ۱۹۲۰۱۶ تن و به ارزش ۱۶۳ میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۶ به لحاظ وزنی شاهد افزایش ۳۰۲ درصدی و به لحاظ ارزشی شاهد افزایش ۳۸۵ درصدی بوده ایم که نشان از تبدیل شدن این گمرک به مقصدی مطمئن و راحت برای تجار داخلی است.

سلیمان نژاد جمع کل ترانزیت خارجی گمرک تمرچین پیرانشهر را ۶۴۶۸۸ تن اعلام کرد و گفت ارزش این میزان ترانزیت کالا به بیش از ۲۶۱ میلیون دلار می رسد. همچنین ترانزیت داخلی گمرک تمرچین ۳۶۱۵ تن به ارزش ۲۶۱ میلیون دلار بوده که در این زمینه نیز شاهد افزایش میزان صادرات بوده ایم.

سلیمان نژاد با اشاره به افزایش تعرفه خروج مسافر از کشور و تاثیر آن بر تردد مسافران از مرز گفت: در سه ماهه نخست امسال جمع مترددین مسافری ۱۱۲۹۵۸ نفر بوده است که در مقایسه با سال ۹۶ حدود ۱۸ درصد کاهش داشته است.

وی واردات انجام شده از طریق این گمرک را ۱۸۶ تن به ارزش ۰٫۰۸ میلیون دلار عنوان کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۶ افزایش ۱۸ درصدی به لحاظ وزنی و کاهش ۴ درصدی به لحاظ ارزشی را نشان می دهد.

گمرک تمرچین پیرانشهر از مراکز مهم صادراتی کشور از طریق مرزهای زمینی است که از سال گذشته با تبدیل آن به اداره کل شاهد توسعه فعالیت در این گمرک بوده ایم.