همشهریان می توانند از کارت های الکترونیک مرزنشینی استفاده کنند

سید علی ترابی فرماندار شهرستان پیرانشهر؛ اکنون صاحبان کارت مرزنشینی می توانند پس از فعال کردن این کارت ها با مراجعه به گمرک تمرچین پیرانشهر از بخشودگی گمرکی آن استفاده و نسبت به واردات اجناس اقدام کنند. سیدعلی ترابی فرماندار پیرانشهر در گفتگو با پایگاه خبری پیرانشهر رووداو گفت: در چند روز گذشته فعالیت با […]

سید علی ترابی فرماندار شهرستان پیرانشهر؛ اکنون صاحبان کارت مرزنشینی می توانند پس از فعال کردن این کارت ها با مراجعه به گمرک تمرچین پیرانشهر از بخشودگی گمرکی آن استفاده و نسبت به واردات اجناس اقدام کنند.

سیدعلی ترابی فرماندار پیرانشهر در گفتگو با پایگاه خبری پیرانشهر رووداو گفت: در چند روز گذشته فعالیت با کارت های الکترونیک مرزنشینی به صورت آزمایشی شروع شد و اکنون نیز ادامه دارد و پیش بینی می شود طی روزهای آینده فعالیت با این کارت ها به صورت کامل انجام گیرد.
اقای ترابی افزود: اکنون صاحبان کارت مرزنشینی می توانند پس از فعال کردن این کارت ها با مراجعه به گمرک تمرچین پیرانشهر از بخشودگی گمرکی آن استفاده و نسبت به واردات اجناس اقدام کنند.
فرماندار پیرانشهر افزود: در این کارت ها برای هر نفر (حداکثر ۴نفر در هرخانوار) ۷۰۰ هزارتومان بخشودگی گمرکی درنظر گرفته شده که صاحب کارت می تواند شخصا نسبت به وارد کردن کالای موردنظر اقدام کند و یا در توافق با پیله وران و ترخیص کاران این بخشودگی را به صورت توافقی تقسیم کنند.

لازم به ذکر است در طی روزهای گذشته این کارت فقط برای سرپرست خانوار فعال بوده و احتمالا در روزهای آینده این کارت برای سایر اعضای خانواده نیز فعال شود و بتوان از ظرفیت کامل این کارت استفاده کرد.

همچنین شنیده شده امتیاز این کارت که ماهیانه ۷۰۰ هزارتومان برای هرنفر است، به قیمت ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزارتومان برای هر کارت در مرز به فروش رسیده تا صاحبان کالا بتوانند از آن طریق کالای خود را وارد کنند. البته حضور صاحب کارت با کارت ملی و کارت مرزنشینی در محل گمرک اجباری است.

سعی خواهیم کرد در روزهای آینده جزئیات کامل استفاده از این کارت را برای همشهریان منتشر کنیم.