افزایش ۲۳ درصدی بارش در پیرانشهر از ابتدای سال جاری

تحلیل و مقایسه آمار بارندگی شهرستان پیرانشهر رشد ۲۳ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می دهد. عبدالرحمن ابراهیمی رئیس اداره هواشناسی پیرانشهر در گفتگو با پایگاه خبری پیرانشهر رووداو گفت: از ابتدای سال زراعی جاری، ( اول مهر ۹۶ ) تا کنون در ایستگاه هواشناسی اصلی شهرستان پیرانشهر ۶۳۹ میلیمتر بارندگی ثبت شده […]

تحلیل و مقایسه آمار بارندگی شهرستان پیرانشهر رشد ۲۳ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می دهد.

عبدالرحمن ابراهیمی رئیس اداره هواشناسی پیرانشهر در گفتگو با پایگاه خبری پیرانشهر رووداو گفت: از ابتدای سال زراعی جاری، ( اول مهر ۹۶ ) تا کنون در ایستگاه هواشناسی اصلی شهرستان پیرانشهر ۶۳۹ میلیمتر بارندگی ثبت شده است که نسیت به مدت مشابه سال زراعی گذشته، ۲۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.
اما مجموع بارندگی سال زراعی جاری در کل حوزه شهرستان پیرانشهر حدود ۵۳۰ میلیمتر است که این میزان بارش در سطح شهرستان نسبت به سال گذشته زراعی، ۱۹ درصد افزایش یافته است.
شایان ذکر است که مجموع بارندگی ثبت شده در ایستگاه هواشناسی اصلی پیرانشهر، نسیت به درازمدت مشابه، افزایش داشته است اما در کل حوزه شهرستان، هنوز حدود ۱۴ درصد با کاهش بارندگی مواجه هستیم.

ابراهیمی گفت: مجموع بارندگی ثبت شده در ایستگاه هواشناسی سینوپتیک اصلی پیرانشهر از ابتدای سال ۹۷ تا امروز ۱۲ اردیبهشت، ۱۶۲ میلیمتر بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.
از این میزان بارندگی در سال جدید، ۱۱۱ میلیمتر مربوط به فروردین ماه و ۵۱ میلیمتر نیز در ۱۰ روز ابتدایی اردیبهشت به ثبت رسیده است.

لازم به ذکر است، میزان بارندگی در فروردین ماه سال ۹۶، نسبت به فروردین امسال بیشتر بوده، این در حالی است که مجموع کل بارش در اردیبهشت ماه سال گذشته، ۱۸/۳ میلیمتر ثبت شده است اما همچنان که اشاره شد، از ابتدای سال ۹۷ تا کنون در داخل شهر نسبت به سال گذشته، افزایش بارندگی داریم.

رئیس اداره هواشناسی پیرانشهر در مورد مجموع بارندگی استان آذربایجانغربی نیز در سال زراعی جاری گفت: از ابتدای مهر ماه ۹۶ تا کنون متوسط کل استان به بیش از ۳۰۰ میلیمتر رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۵ درصد و نسبت به درازمدت مشابه نیز ۷/۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

نکته قابل توجه دیگر اینکه، تمامی شهرهای استان آذربایجانغربی نسبت به سال زراعی گذشته افزایش بارندگی دارند که بیشترین میزان افزایش مربوط به سلماس در حدود ۶۰ درصد؛ و کمترین میزان افزایش بارندگی، مربوط به ماکو و در حدود ۶ درصد است. اما آمار بارندگی تفکیکی شهرهای استان نشان می‌دهد که اغلب مناطق، نسبت به درازمدت مشابه با افزایش بارندگی مواجه هستند، به جز شهرهای پیرانشهر، تکاب، سردشت، مهاباد و نقده که نسبت به نرمال دراز مدت مشابه، با کمبود بارندگی روبرو می باشند.