برگزاری کلاس های زایمان فیزیولوژیک برای مادران باردار پیرانشهری

کلاس های زایمان فیزیولوژیک برای ۴٠٣ نفر از مادران باردار پیرانشهری برگزار شد کاظمی مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان پیرانشهر در گفتگو با پیرانشهر رووداو گفتند: از ابتدائی سال تاکنون برای ۴٠٣ نفر از مادران باردار کلاس زایمان فیزیولوژیک در مرکز بهداشت پیرانشهر برگزار شده است. دکتر مجید کاسیان زاده مدیر شبکه بهداشت […]

کلاس های زایمان فیزیولوژیک برای ۴٠٣ نفر از مادران باردار پیرانشهری برگزار شد

کاظمی مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان پیرانشهر در گفتگو با پیرانشهر رووداو گفتند: از ابتدائی سال تاکنون برای ۴٠٣ نفر از مادران باردار کلاس زایمان فیزیولوژیک در مرکز بهداشت پیرانشهر برگزار شده است.

دکتر مجید کاسیان زاده مدیر شبکه بهداشت و درمان پیرانشهر در این خصوص گفت: کاهش ترس از درد زایمان، آگاهی به مادران، انجام ورزش های خاص دوران بارداری و خوشایندسازی دوران بارداری و زایمان و در نهایت کاهش سزارین های غیرضروری از دیگر أهداف برگزاری این کلاس هاست.
وی افزود : مادران عزیزی که زایمان فیزیولوژیک را انتخاب کرده اند، می توانند در زمان حضور در زایشگاه جهت امر زایمان راه بروند و تحرک آنها کمک خواهد کرد که زایمان راحت تری داشته باشند.
دکتر کاسیان زاده خاطر نشان ساخت: در طول ٩ ماهه اول ٩۶،  تعداد ۴٠٣ نفر از مادران باردار در کلاس های زایمان فیزیولوژیک مرکز بهداشت پیرانشهر شرکت کرده اند که این میزان از متوسط تعیین شده معاونت بهداشتی برای یکسال ٧٣ نفر بالاتر است.
وی با اشاره به اینکه کلاس های آمادگی زایمان از هفته ٢٠ تا هفته ٣٧ بارداری برای مادران طَی ٨ جلسه ٩٠ دقیقه ای برگزار می شود، افزود : در این کلاس ها بهداشت فردی، تغذیه، سلامت روان، علائم هشدار، مراحل زایمان، روش مناسب زایمان، شیردهی، مراقبت از نوزاد و بهداشت پس از زایمان آموزش داده می شود.
ستاره سلیمانیان مربی کلاس های آمادگی برای زایمان فیزیولوژیک شهرستان گفت: این آموزش ها توسط کارشناس مامایی دوره دیده و مجرب در محل قدیمی خانه بهداشت شین آباد واقع در منطقه شین آباد انجام می شود.