دیپلمات اقتصادی به جای فعال اقتصادی

دیپلمات اقتصادی به جای فعال اقتصادی یادداشتی تحلیلی از فاتح کردی استاندارجدید آذربایجان غربی با حکم وزیر محترم کشور شروع به کار کرد. ولی آنچه روشن است با توجه به سابقه استاندارآذربایجان غربی در وزارت امور خارجه و منصب دیپلمات و با توجه به مرزی بودن این استان گویا دولت دوازدهم تصمیم دارد دیپلماسی اقتصادی […]

دیپلمات اقتصادی به جای فعال اقتصادی یادداشتی تحلیلی از فاتح کردی

استاندارجدید آذربایجان غربی با حکم وزیر محترم کشور شروع به کار کرد. ولی آنچه روشن است با توجه به سابقه استاندارآذربایجان غربی در وزارت امور خارجه و منصب دیپلمات و با توجه به مرزی بودن این استان گویا دولت دوازدهم تصمیم دارد دیپلماسی اقتصادی را جایگزین فعالیت اقتصادی مدیرانش کند تا با پتانسیل های مرزی ، اقتصادی و کشاورزی مشکل اصلی این استان کمتر برخوردار، که بیکاری واشتغال است را حل نماید. شاید در بازه زمانی فعلی و موقعیت ژئوپولتیکی که این استان دارد این انتصاب جزء مهمترین تصمیمات مدیریتی دولت دوازدهم باشد .
ولی آنچه تازگی دارد غیر بومی بودن استاندار کنونی است دراین که برعکس سلفش استاندار کنونی وبا توجه به رزمه ایشان فردی تکنوکرات و کارکشته تراست شکی نیست و میتواندبا توجه به شرایط و موقعیت جغرافیایی استان فردی تاثیر گذار باشد، نشان از دقت زیاد دولت دوازدم در انتخاب ایشان و در توجه به استان و بافت قومیتی، مذهبی و سیاسی آن دارد که میتوان این انتصاب را از چند نظر مورد ارزیابی قرار داد .
۱.موقعیت جغرافیایی و مرزی استان:
شاید در حکومتهای لیبرال و سرمایه دار دخالت دولت در اقتصاد در حداقل خود باشد ولی به هرحال بعداز اتفاقات سال ۱۹۲۹ دخالت دولت به عنوان یک سوپاپ اطمینان در اقتصاد کشورها انکار ناپذیر شده و حداقل به عنوان یک ابزار نظارتی و هماهنگ کننده تولدی دوباره یافته است که در کشورهای شرق و خاورمیانه این میدان مانور بیشتر و دولتها تاثیر گذاری بیشتری در جذب سرمایه خارجی و وارد کردن بخش خصوصی دارند و بر عکس تصور عامه مردم که سیاست را تاثیر گذار بر اقتصاد میدانند امروز سیاست کشورها در اختیار ا قتصاد کشورها و رفاه مردم است که بده بستانهای اقتصادی در خاورمیانه حتی معادلات سیاسی رابه روز تغییر می دهد. امروز اقتصاد و سرمایه گذاری خارجی به حدی به سیاست کشورها وابسته شده که حکومت ایدئولوژیکی مانند بغداد فرش قرمز برای عربستان پهن میکند و تعرفه های گمرکی را با این کشور به صفر میرساند .در دهکده جهانی امروز یکی از فاکتورهای پویایی کشورها روابط اقتصادی با کشورهای دیگر مخصوصا همسایگان است . توانمندیهایی که در استان آذربایجان غربی نادیده گرفته شده و بازار پر سود و بکر اقلیم کردستان که بیشتر یک منطقه مصرفی و عالی برای تولید کننده کشورماست را به همسایه مان ترکیه واگذار کرده ایم . که مبادلات مرزی ۱۲ میلیارد دلاری ترکیه با اقلیم کردستان موید این موضوع است .
وابستگی که حتی در اتفاقات چند ماه قبل عراق و اقلیم کردستان هم نتوانست مرزهای ترکیه را بر این منطقه ببندد ولی سهم استان آذربایجان از این پتانسیل بکر چیزی بیشتر از مقداری میوه و خشکبار و مجوزهای غیر شفاف گردو و تعدادی کولبر نبوده است . و اگر در گذشته سرمایه گذاریهایی هم در استان صورت گرفته درمناطقی بوده که کشورهای همسایه نه آن پتانسیل لازم را دارند و نه به اندازه مرزهای جنوب استان نیازی به تولید کننده ما دارد که از آن جمله کشور آدربایجان می باشد ‌و در این مرزها بیشتر ما هستیم که وارد کننده و مصرف کننده لباس و پوشاک آنها هستیم که صرفا ارز از کشور خارج میشود و از طرفی این سرمایه گذاریها بیشتر از توجه به منافع عمومی، منافع خصوصی افراد را در نظر گرفته که از آن جمله سرمایه گذاریهای سرسام آورمنطقه آزاد ماکو است . شاید وجود اقای مهندس شهریاری باتوجه به سابقه خدمتی ایشان در قطب اقتصاد اروپا یعنی آلمان بتواند نوید بخش ساماندهی این نابسامانی در سیاست دولت مردان استانی و استفاده بهتر از سرمایه گذاران و مرزهای جنوبی استان باشد .
۲.تنوع قومیتی و مذهبی استان:
امروز یکی از اساسی ترین شاخصه های توسعه یافتگی توسعه سیاسی است . فاکتوری که در آن خارج از مسائل قومی و مذهبی ملاک ،شایسته سالاری است. ملاکی که رهبر انقلاب در جواب نامه مولوی عبدالحمید به خوبی به آن اشاره فرمودند و عدول از این برابری را خلاف شان نظام ،قانون اساسی و دستورات اسلام دانستند. به واقعیت امروز منصفانه بگویم هرچقدر از نظر زیر ساختها استان به صورت مساوی توسعه یافته ولی در توسعه سیاسی و استفاده از نیروهای توانمند اقوام و اقلیتهای مذهبی که در استان دارای اکثریت هستند آن یکنواختی و توسعه یافتگی دیده نمیشود و این عدم توازن تاثیر مستقیمی در وضعیت اقتصادی استان نیز گذاشته است. همزبانی و قومیت مشابه که یکی از فاکتورهای اساسی در ایجاد ارتباط است به علت استفاده نکردن از نیروهای کارآمد بومی در سمتهای سیاسی امروز یکی از دلایل اصلی عدم جذب فرصتهای اقتصادی همسایگان جنوبی استان شده است . شاید باتوجه به سابقه خدمتی و سکونت آقای مهندس شهریاری در دوران نمایندگی و قبل آن در خراسان شمالی که تشابه زیادی از نظر بافت قومیتی و مذهبی به استان مان دارد بتواند گره گشای این عدم توسعه یافتگی سیاسی استان باشد .

دیپلمات اقتصادی به جای فعال اقتصادی یادداشتی تحلیلی از فاتح کردی نویسنده : فاتح کردی