آموزش کمک های اولیه به دانش آموزان توسط مرکز فوریت های پزشکی پیرانشهر

آموزش کمک های اولیه به دانش آموزان توسط مرکز فوریت های پزشکی پیرانشهر انجام شد. کاظمی مسؤول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان پیرانشهر در گفتگو با خبرنگار پیرانشهر رووداو اعلام کرد: آموزش کمک های اولیه به دانش آموزان دختر سال دوم دبیرستان توسط کارشناسان مرکز فوریت های پزشکی پیرانشهر در راستای آمادگی در برابر […]

آموزش کمک های اولیه به دانش آموزان توسط مرکز فوریت های پزشکی پیرانشهر انجام شد.

کاظمی مسؤول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان پیرانشهر در گفتگو با خبرنگار پیرانشهر رووداو اعلام کرد: آموزش کمک های اولیه به دانش آموزان دختر سال دوم دبیرستان توسط کارشناسان مرکز فوریت های پزشکی پیرانشهر در راستای آمادگی در برابر حوادث انجام شد.

آموزش کمک های اولیه به دانش آموزان توسط مرکز فوریت های پزشکی پیرانشهر

دکتر مجید کاسیان زاده سرپرست شبکه بهداشت و درمان پیرانشهر در این خصوص اعلام کردند: با توجه به اینکه در هنگام حوادث و سوانح و هرگونه موارد اورژانسی این شهروندان هستند که در دقایق أولیه تا رسیدن اورژانس ١١۵ در صحنه حضور دارند لذا توانمندسازی دانش آموزان بعنوان قشر فعال جامعه در خصوص نحوه کمک رسانی به مصدومین و حادثه دیدگان بویژه در حوادث ترافیکی نقش بسزایی در کاهش آمار تلفات و خسارت جانی ناشئ از این حوادث خواهد داشت.
وی افزود: در این راستا مرکز فوریت های پزشکی این شبکه با همکاری بسیج دانش آموزی اداره آموزش و پرورش اقدام به تشکیل و برگزاری کلاس های کمک های أولیه بصورت تئوری و عملی برای دانش آموزان دبیرستانی این شهرستان اقدام نموده است.

آموزش کمک های اولیه به دانش آموزان توسط مرکز فوریت های پزشکی پیرانشهر