برنامه اجرایی ساماندهی سگ های ولگرد شهر پیرانشهر

برنامه اجرایی ساماندهی سگ های ولگرد شهر پیرانشهر همانگونه که مستحضرید کمتر روزی هست که در رسانه های خبری سطح شهرستان موارد متعددی از وجود دسته جمعی سگ های ولگرد و مزاحم در گوشه و کنار شهر گزارش نشود که خود فشار مضاعفی را به شهرداری و سایر ارگانهای مسئول وارد می کند و مزاحمتهایی […]

برنامه اجرایی ساماندهی سگ های ولگرد شهر پیرانشهر

همانگونه که مستحضرید کمتر روزی هست که در رسانه های خبری سطح شهرستان موارد متعددی از وجود دسته جمعی سگ های ولگرد و مزاحم در گوشه و کنار شهر گزارش نشود که خود فشار مضاعفی را به شهرداری و سایر ارگانهای مسئول وارد می کند و مزاحمتهایی را نیز برای مردم و علی الخصوص دانش آموزان دبستانی ایجاد کرده است؛ متاسفانه تابحال برنامه منظمی را برای ساماندهی وضع موجود شاهد نبوده ایم به جز در موارد خاصی که بصورت مقطعی بوده و تحت تأثیر فشار رسانه ها و مردم بوده است.
چه باید کرد که نه حیوان آزار باشیم و نه اجازه بدهیم حیوانات ما را آزار دهند؟ چه باید کرد اگر روزی بخاطر کشتن روباه، جهانی شدیم امروز بخاطر حفاظت و نگهداری از سایر حیوانات مجموعه مدیریت شهری پیرانشهر ملی و جهانی شود؟
یکی از برنامه های پیشنهاد شده برای کنترل جمعیت این حیوانات عقیم سازی آن می باشد بعنوان مثال؛ براساس مطالعات صورت گرفته با عقیم سازی یک گربه ماده و یک گربه نر میتوان از ازدیاد بیش از ۲۰۰۰ گربه در طی ۴ سال جلوگیری نمود. امروزه عقیم سازی بعنوان تنها راه انسانی برای کنترل جمعیت این حیوانات مطرح بوده و در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای پیشرفته جزئی از حقوق حیوانات محسوب شده و اجرا می شود(انجمن حمایت از حیوانات ایران).
اما سوال اینجاست آیا میتوان همه حیوانات موجود در سطح شهر پیرانشهر و اطراف آن را عقیم کرد؟ هزینه عقیم سازی آنها از کجا باید تأمین کرد؟ اگر جواب مثبت باشد و همه آنها را بتوانیم عقیم کنیم و هزینه آن نیز تأمین شود با حیوانات عقیم شده چه باید کرد آیا آنها بخودی خود از شهر خارج می شوند؟
بنابراین اگر بدنبال راه حل مناسب و با حداقل هزینه هستیم باید کارگروهی متشکل از فرمانداری شهرستان، شهرداری، شبکه بهداشت، انجمن حمایت از حیوانات چه در داخل شهرستان و چه در سطح استان، راه و شهرسازی ، اداره برق و آب و منابع طبیعی تشکیل شود و به شکل زیر عمل گردد:

۱- شهرداری پیرانشهر طرح توجیهی خود را برای ساماندهی حیوانات مزاحم شهری به فرمانداری و کارگروه تشکیل شده ارائه دهد.

۲- درخواست واگذاری ۲ هکتار از اراضی منابع ملی در حاشیه شهر به شهرداری از سوی راه و شهرسازی و اداره منابع طبیعی(جنگل بانی)

۳- فنس کشی محدوده واگذار شده از سوی شهرداری

۴- تامین برق محل از سوی اداره برق

۵- تامین آب محل از سوی شهرداری یا اداره آب

۶- جمع آوری حیوانات مزاحم شهری توسط شهرداری و انتقال آنها به محل تعیین شده

۷- عقیم سازی آنها توسط شبکه بهداشت یا دامپزشکی

۸- تعیین محلهایی در سطح شهر جهت جمع آوری پسماند غذاهای خانگی و هتل ها و تالارها از سوی شهرداری

۹- دخالت دادن گروه های مدافع حیوانات و داوطلب در مدیریت مجموعه

۱۰- تبلیغات و فرهنگ سازی برای جمع آوری کمکهای مردمی اعم از غذا و پول برای فعال نگه داشتن مجموعه

۱۱- جمع آوری زباله های داخل شهر باید ساعت ۱۰ الی ۱۲ شب انجام پذیرد.

۱۲- دامداران سطح شهرستان نیز میتواند در تحویل و بکارگیری سگهای ولگرد همکاری نمایند و نیاز آنها نیز تامین شود.

 

این فرآیند را می توان کاری خداپسندانه و انسانی دانست که بیانگر همزیستی مسالمت آمیز انسان با حیوانات می باشد.
در پایان به آندسته از عزیزانی که میگویند اینها شدنی نیستند؛ میگویم اگر بخواهیم “ما میتوانیم”.

طاهر ابوبکری
کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری