تخریب سه خانه باغ غیر مجاز در مهاباد

امروز دوشنبه تخریب سه خانه باغ غیر مجاز در مهاباد به وقوع پیوست به گزارش پیرانشهر روداو به نقل از صداوسیمای مرکز مهاباد ۲۷ پرونده اراضی تغییرکاربری داده شده غیرمجاز در استان آذربایجانغربی شهریور ماه جاری بررسی و با متخلفان برخورد شده است. در مهاباد هم امروز سه باب خانه باغ غیر مجاز با حکم […]

امروز دوشنبه تخریب سه خانه باغ غیر مجاز در مهاباد به وقوع پیوست

به گزارش پیرانشهر روداو به نقل از صداوسیمای مرکز مهاباد ۲۷ پرونده اراضی تغییرکاربری داده شده غیرمجاز در استان آذربایجانغربی شهریور ماه جاری بررسی و با متخلفان برخورد شده است.

در مهاباد هم امروز سه باب خانه باغ غیر مجاز با حکم قضایی تخریب شد.

آزاد بیژنی،مسئول امورحقوقی جهادکشاورزی شهرستان مهاباد گفت: به منظور اشاعه فرهنگ حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و جلوگیری از تخریب ، سه باب خانه باغ و محوطه سازی بدون مجوز که در روستای دریاس احداث شده  بود با حکم مقامات قضایی و همکاری نیروی انتظامی تخریب شد و متخلفان به پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند.

وی افزود: جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز و رسیدگی سریع و قاطعانه گام مؤثری در حفظ اراضی کشاورزی و باغی است.