ترکیب کمیسیون های شورای اسلامی پیرانشهر اعلام شد

‍ ترکیب کمیسیون های شورای اسلامی پیرانشهر اعلام شد به گزارش پیرانشهر رووداو و به نقل از روابط عمومی شورا و شهرداری پیرانشهر اعضای کمیسیون های شورای اسلامی پیرانشهر مشخص شد. 🔶الف : کمیسیون برنامه وبودجه و امور حقوقی / دبیران: صفر تفاخر – جمال سعیدنیا 🔶ب : کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی / […]


ترکیب کمیسیون های شورای اسلامی پیرانشهر اعلام شد

به گزارش پیرانشهر رووداو و به نقل از روابط عمومی شورا و شهرداری پیرانشهر اعضای کمیسیون های شورای اسلامی پیرانشهر مشخص شد.

🔶الف : کمیسیون برنامه وبودجه و امور حقوقی / دبیران: صفر تفاخر – جمال سعیدنیا

🔶ب : کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی / دبیران : خانم نسرین قریشی- سید صلاح طه زاده

🔶ج : کمیسیون عمران و خدمات شهری / دبیران: محمدزاهد محمد زاده اقدم- حیدر سرشین

🔶د : کمیسیون ماده ۱۰۰ آقای حسن آقایی ،ماده ۷۷ سید صلاح طه زاده وکمیسیون تجدید نظر صفر تفاخر انتخاب شدند.

موضوعات کلی در حوزه بررسی هر کمیسیون به شرح ذیل می باشد :
🔹الف – کمیسیون برنامه و بودجه و امور حقوقی شامل: مسائل اقتصادی، مالی، برنامه ریزی، محاسبات و بودجه، تفریغ بودجه، امور درآمد، امور اداری و تشکیلاتی ، حسابداری و حسابرسی و امور حقوقی و سرمایه گذاری.

🔹ب – کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و امور ورزشی شامل : مسائل فرهنگی ، مذهبی ، آموزشی و پرورشی ، اجتماعی بهداشتی ، ورزشی، تفریحی ، هنری، تعاونی و رفاهی

🔹ج – کمیسیون عمران و خدمات
شهری شامل : مسائل حمل و نقل و ترافیک ، فنی و مهندسی ، عمران ، معماری و شهرسازی ، تحویل ،فضای سبز و کلیه امور خدمات شهری اعم از جمع آوری ، حمل و بازیافت و دفع مواد زاید ، آلودگی هوا ، صوت ، آب و خاک ، ایمنی و آتش نشانی
🔹د : کمیسیون ماده ۱۰۰ ، ماده ۷۷ و تجدید نظر : مسائل مربوط به شهرسازی و ساخت و سازهای شهری
شایان ذکر است تمامی اعضای شورا در همه کمیسیون ها حضور دارند.

 روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری پیرانشهر