شوراهای منتخب دور پنجم شهر پیرانشهر به شایعات انتخاب شهردار پیرانشهر پاسخ دادند

شوراهای منتخب دور پنجم شهر پیرانشهر در اطلاعیه ای شایعات منتشر شده مبنی بر اعلام کاندیداهای تصدی پست شهرداری پیرانشهر را تکذیب کردند. در بخشی از این اطلاعیه که نسخه ای از آن به دست پیرانشهر رووداو رسیده است در مورد شایعات انتخاب شهردار پیرانشهر ذکر شده که: با موافقت اعضای شورای اسلامی شهر پیرانشهرآقای […]

شوراهای منتخب دور پنجم شهر پیرانشهر در اطلاعیه ای شایعات منتشر شده مبنی بر اعلام کاندیداهای تصدی پست شهرداری پیرانشهر را تکذیب کردند. در بخشی از این اطلاعیه که نسخه ای از آن به دست پیرانشهر رووداو رسیده است در مورد شایعات انتخاب شهردار پیرانشهر ذکر شده که:

با موافقت اعضای شورای اسلامی شهر پیرانشهرآقای ابراهیم مصطفی پور به عنوان سرپرست شهرداری پیرانشهر انتخاب شدند. دراین مدت باحساسیت ویژه وهمفکری با شما صاحبان اصلی شهروشهرداری سعی خواهیم کرد با تأکیدبرمصالح ومنافع عمومی شهروندان کاملاً مستقل وبدون تأثیرپذیری وجهت گیری های خاص فردی رابه عنوان شهردار انتخاب کنیم .بدون شک ملاک ،توانمندی،تعهد وخدمت صادقانه به شهروندان خواهدبود نه چیزدیگر. درضمن لازم به ذکراست کلیه شایعات انتخاب شهردار پیرانشهر مندرج درسایت ها، کانال ها و… راتکذیب می نماییم و هرگونه تصمیم گیری ازطریق رسانه های ارتباط جمعی دارای مجوز و روابط عمومی شورا وشهرداری به سمع و نظر شهروندان خواهدرسید.

در بخش دیگر این اطلاعیه اعضای هیات رئییسه شورای اسلامی شهر پیرانشهر معرفی و از تمام افرادی که از شهرداری پیرانشهر مطالبه دارند درخواست شده است تا مطالبات خود را اعلام نمایند که متن اطلاعیه در این خصوص به شرح زیر می باشد:

 با موافقت اعضای شورای اسلامی شهر آقای خالد حسن آقایی به عنوان رییس ،آقای جمال سعیدنیا به عنوان نایب رییس ،آقایان صفرتفاخر وصلاح طه زاده به عنوان منشی وخانم نسرین قریشی وآقای صفرتفاخر به عنوان نماینده شورای شهردر شورای شهرستان انتخاب شدند.

 درمورداعلان وضعیت بدهی ها،مطالبات،املاک ودارایی های شهرداری پیرانشهر بعدازمطالعه دقیق وپیگیری مجدانه شورا وشهردار براساس مستندات قانونی وواقعی وهمه آنچه لازم وضروری است ازطریق تریبون نمازجمعه،سایت هاوکانال های رسمی ومعتبرفضای مجازی به اطلاع شهروندان عزیزخواهدرسید،لذا مستدعی است کلیه شهروندان ،پیمانکاران ،اشخاص حقیقی وحقوقی مطالبات خود را با ارائه مستندات لازم حداکثر تا مورخ ۱۶/۶/۹۶ به شهرداری پیرانشهر اعلام نمایند تادراین زمینه اقدامات لازم جهت برنامه ریزی صورت گیرد.

بدیهی است درصورت عدم ارائه مستندات وصورت وضعیت ها تا تاریخ مذکور،شهرداری هیچ گونه مسئولیتی درقبال پرداخت مطالبات برعهده نخواهدداشت.

شورای اسلامی دور پنجم شهر پیرانشهر