شهر مریوان جهانی می شود

مشاور معاون صنایع و هنرهای دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به سفر کارشناسان ارزیابی شورای جهانی صنایع دستی به ایران گفت: شهرهای « مریوان و سیرجان» و روستای «کلپورگان» در حوزه صنایع دستی جهانی می شوند. به گزارش پیرانشهر رووداو، ویدا توحدی روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: هم […]

مشاور معاون صنایع و هنرهای دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به سفر کارشناسان ارزیابی شورای جهانی صنایع دستی به ایران گفت: شهرهای « مریوان و سیرجان» و روستای «کلپورگان» در حوزه صنایع دستی جهانی می شوند.

به گزارش پیرانشهر رووداو، ویدا توحدی روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: هم اکنون میزبان کارشناسان ارزیابی شورای جهانی صنایع دستی در کشور هستیم که امید است با ارزیابی های مثبت این کارشناسان و تایید نهایی موفق به ثبت شهر مریوان بعنوان شهر جهانی کلاش بافی، شهر سیرجان بعنوان شهر جهانی گلیم شیرکی و روستای کلپورگان از توابع استان سیستان و بلوچستان بعنوان روستای جهانی سفال شویم.
وی تصریح کرد: پیش از این، چهار شهر اصفهان در حوزه صنایع دستی، مشهد در رشته سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی، تبریز در حوزه فرش و لالجین در رشته سفال موفق به کسب شهر جهانی شده است.
توحدی همچنین از تایید ۴۳۰ پرونده مربوط به دانش بومی صنایع دستی کشور در دولت یازدهم خبر داد و گفت: در همین مدت موفق به کسب یک نشان بین المللی و ۱۶ نشان جغرافیای ملی در حوزه صنایع دستی شدیم.
مشاور معاون صنایع و هنرهای دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خاطرنشان کرد: برای سال ۹۶ نیز برنامه ثبت ملی نشان جغرافیایی برای ۲۲ منطقه در کشور در حوزه صنایع دستی پیش بینی شده است.
پایگاه خبری تحلیلی قم پرس، در ابتدا با ارزیابی شهرها و روستاهای مختلف کشور در بخش صنایع دستی بر اساس شاخص های لازم و برگزاری جلسات شوای راهبردی، شهرها و روستاهایی که قابلیت لازم را داشته باشند، بعنوان شهر ملی انتخاب و پس از آن چنانچه قابلیت جهانی شدن را داشته باشند با ارسال پرونده به شورای جهانی صنایع دستی و ارزیابی مثبت کارشناسان این شورا، آن شهر بعنوان شهر جهانی ثبت می شود.