بی احتیاطی در پاک کردن لوله تفنگ مرگ دختر سردشتی را به همراه داشت

مسئول فوریت های پزشکی سردشت گفت: بی احتیاطی در پاک کردن لوله تفنگ شکاری موجب شلیک گلوله و جان باختن دختر جوان سردشتی شد. به گزارش پیرانشهر رووداو، ریبین سوری روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: دختر ۱۸ سالە سردشتی بر اثر شلیک ناخواسته تفنگ ‘ته پر’ جان خود را […]

مسئول فوریت های پزشکی سردشت گفت: بی احتیاطی در پاک کردن لوله تفنگ شکاری موجب شلیک گلوله و جان باختن دختر جوان سردشتی شد.

به گزارش پیرانشهر رووداو، ریبین سوری روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: دختر ۱۸ سالە سردشتی بر اثر شلیک ناخواسته تفنگ ‘ته پر’ جان خود را از دست داد.

وی بیان کرد: این دختر جوان اهل و ساکن روستای ‘شلماش’ سردشت بوده که بر اثر بی احتیاطی و شلیک غیرعمدی تفنگ جان خود را از دست داد.

سوری افزود: این دختر جوان در حالی کە مشغول تمیز کردن تفنگ تەپر بودە ماشە آن رها شدە و با شلیک گلوله به سر در دم جان سپرد.

وی اظهار کرد: جسد این دختر جوان توسط فوریت های پزشکی ۱۱۵ بە بیمارستان سردشت منتقل شد.