اشد مجازات برای آتش افروزان جنگل ها

سازمان حفاظت محیط زیست در اطلاعیه ای خواستار اشد مجازات برای آتش افروزان جنگل ها و مراتع شد در بخش هایی از این اطلاعیه آمده است: عرصه های طبیعی اعم از جنگل، مرتع، بیشه زار، پارک های ملی، مناطق حفاظت شده و… در زمره سرمایه های ملی و خدادادی کشور و به لحاظ اهمیت زیست […]

سازمان حفاظت محیط زیست در اطلاعیه ای خواستار اشد مجازات برای آتش افروزان جنگل ها و مراتع شد

در بخش هایی از این اطلاعیه آمده است:
عرصه های طبیعی اعم از جنگل، مرتع، بیشه زار، پارک های ملی، مناطق حفاظت شده و… در زمره سرمایه های ملی و خدادادی کشور و به لحاظ اهمیت زیست محیطی متعلق به تمامی نسل ها است.

ضمن تشکر و قدردانی از تمامی دوست داران طبیعت و حامیان محیط زیست ایران که در جهت پیشگیری و اطفاء حریق عرصه های طبیعی کمک می کنند، سازمان حفاظت محیط زیست از قوه قضائیه و قضات درخواست می کند، در برخورد قانونی با افراد و اشخاص سودجو که به صورت عمد سبب آتش سوزی در پارک های ملی و آثار طبیعی ملی می شوند با عنایت به مجازات های تعیین شده در ماده ۶۷۵ و تبصره ۲ قانون مجازات اسلامی (هر کسی عمدا جنگل، اشجار و… را آتش بزند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم می گردد) اشد مجازات را اعمال نمایند.

تبصره ۲ ذیل ماده فوق نیز تاکید می نمایدکه مجازات شروع به جرم فوق شش ماه تا دوسال است.

همچنین بر اساس بند ه ماده ۱۳ قانون شکار وصید، ایجاد و فراهم نمودن مقدمات آتش سوزی در پارک های ملی، آثار طبیعی ملی، مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش “که بر اثر بی مبالاتی” و یا عدم رعایت مقررات محیط زیست و یا تخلف از نظامات دولتی باشد به جزای نقدی یا حبس از ۹۱ روز تا ۳ سال و در صورت تکرار، هر دوی این مجازات ها محکوم می گردند، اعمال خواهد شد.