هیات بررسی کننده بیمه کولبران به پیرانشهر می آید

هیاتی از وزارت کشور جهت تکمیل بیمه کولبران به پیرانشهر می آیند به گزارش خبرنگار پیرانشهر رووداو آقای رسول خضری نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در جلسه هم اندیشی با جمعی از نخبگان و معتمدین شهرستان پیرانشهر با اشاره به مشکلات کولبران و لزوم سامان دهی فعالیت این قشر محروم، از آمدن هیاتی از وزارت […]

هیاتی از وزارت کشور جهت تکمیل بیمه کولبران به پیرانشهر می آیند

به گزارش خبرنگار پیرانشهر رووداو آقای رسول خضری نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در جلسه هم اندیشی با جمعی از نخبگان و معتمدین شهرستان پیرانشهر با اشاره به مشکلات کولبران و لزوم سامان دهی فعالیت این قشر محروم، از آمدن هیاتی از وزارت کشور جهت تکمیل این پروسه خبر داد.

وی با اشاره با کارهای مثبت انجام شده در دولت اقای روحانی جهت رفع مشکلات کولبران اعلام کردند که مراحل اولیه بیمه کولبران طی شده و در هفته جاری با حضور هیاتی از وزارت کشور مراحل پایانی این پروسه انجام می پذیرد.

لازم به ذکر است حدود ۴۰۰۰کولبر در معبر مرزی تمرچین پیرانشهر مشغول به فعالیت هستند که با مشکلات فراوانی مواجه می باشند و بیمه کولبران می تواند تا حدی از مشکلات این قشر بکاهد.