زیاده خواهی های دونماینده دلیل ناکامی کوردها در رسیدن به هیات رئیسه مجلس

نماینده مهاباد گفت: شرکت همزمان ۲ کُرد اهل سنت در انتخاب هیات رئیسه مجلس منجر به رأی نیاوردن هر دو کاندیدای کُرد اهل سنت شد. به گزارش پیرانشهر رووداو و به نقل از کردپرس، در رای گیری امروز برای انتخاب هیئت رئیسه سال دوم مجلس دهم، نماینده بوکان و نماینده سردشت و پیرانشهر از ورود به […]

نماینده مهاباد گفت: شرکت همزمان ۲ کُرد اهل سنت در انتخاب هیات رئیسه مجلس منجر به رأی نیاوردن هر دو کاندیدای کُرد اهل سنت شد.

به گزارش پیرانشهر رووداو و به نقل از کردپرس، در رای گیری امروز برای انتخاب هیئت رئیسه سال دوم مجلس دهم، نماینده بوکان و نماینده سردشت و پیرانشهر از ورود به هیئت رئیسه ناکام ماندند. 

 نماینده مهاباد اظهار کرد: از سوی فراکسیون امید آقای قسیم عثمانی نماینده بوکان و از سوی فراکسیون مستقلین مجلس آقای رسول خضری نماینده سردشت و پیرانشهر به عنوان کاندیدای عضو ناظر مجلس معرفی شدند.
جلال محمود زاده گفت: کاندیدا شدن همزمان این دو نماینده باعث شد که رأی هردو نفر در رأی گیری تقسیم شده و حدنصاب لازم را کسب نکنند.
وی ادامه داد: اگر نمایندگان بوکان و سردشت و پیرانشهر به نظر فراکسیون اهل سنت توجه می کردند یک نفرقطعا آرای لازم را کسب می کرد.
وی در پایان گفت: بنده امروز صبح هم با آقای عثمانی و هم آقای خضری در مورد ماندن یک نفر در انتخابات هیئت مجلس صحبت کردم اما هر دوب ایشان اصرار داشتند که در رقابت های انتخاباتی باقی بمانند و همین امر یعنی شرکت همزمان ۲ کُرد اهل سنت در انتخاب هیات رئیسه مجلس منجر به رأی نیاوردن هر دو کاندیدای کُرد اهل سنت شد.