برچسب:

کردهای مازندران

مقاله ای در خصوص کردهای مازندران و خراسان از دکتر اسماعیل شمس

مقاله پیش رو توسط دکتر اسماعیل شمس پژوهشگر ارشد دایره المعارف بزرگ اسلامی و مدیر بخش کُردی...