برچسب:,

سد مهاباد مخزن سد مهاباد

کاهش ۲۱میلیون متر مکعبی آب مخزن سد مهاباد

رئیس امور آب شهرستان مهاباد از کاهش ۲۱میلیون متر مکعبی آب مخزن سد مهاباد خبر داد. به گزارش...