برچسب:,

وزیر کار در پیرانشهر

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پیرانشهر

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز چهارشنبه ۴ تیرماه ۱۳۹۶ مهمان مردم پیرانشهر بود. ایشان...