برچسب:,

سارق رویاپرداز عجیب ترین سارق

مورد عجیب سارق رویاپرداز / هدف گذاری برای انجام سرقت ها

سارق رویاپرداز ی که برای سرقت هایش هدفگذاری کرده بود، سرانجام شناسایی و دستگیر شد. به گزارش...