برچسب:

شناسایی 487 مادر باردار روستایی پیرانشهری برای اسکان اضطراری در فصل بارش برف

شناسایی ۴۸۷ مادر باردار روستایی پیرانشهری برای اسکان اضطراری در فصل بارش برف

با توجه به احتمال بارش های برف زمستانی در آذربایجان غربی به ویژه جنوب این استان در هفته های...