برچسب:,

بیمه کولبران بیمه کولبری حق بیمه کولبران

جزئیات حق بیمه کولبران پیرانشهری و سردشتی تشریح شد

مدیر بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر آذربایجان غربی گفت: در حالی که سالانه یک میلیون و ۱۵۲...