برچسب:,

جمع آوری متکدیان پیرانشهر

جمع آوری متکدیان از سطح شهر پیرانشهر توسط شهرداری+گزارش تصویری

جمع آوری متکدیان مدت زمان طولانی است که به یکی از مطالبات مردم پیرانشهر تبدیل شده است....