برچسب:

عبدالکریم حسین زاده نماینده نقده و اشنویه تغییر کابینه دولت بیمه کولبری

انتقاد نماینده نقده و اشنویه از بیمه کولبری

عبدالکریم‌ حسین زاده عنوان کرد: بیمه کولبری دردی از مردم دوا نمی کند و پادزهر موقتی است و...