برچسب:, ,

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ابلاغ آئین نامه ساماندهی بازارچه‌های غیررسمی آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی

آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی ابلاغ شد

معاون اول رییس جمهوری تصویبنامه هیات وزیران درباره آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های...