گزارش موسسه خیریه کوقر از کمک‌های رمضان امسال

بسمه تعالی

🖊پـیام تـشـکر موسـسە خیریـە کـوثر
شهرسـتان پیرانشهر به مناسبت مـاه مبـارک رمضان و عیـدفطـر

موسـسه خیریه یـک بهانه و وسـیلـه اسـت، آنــان که گـل کـاشتنـد و موسـسـه ها را بـه بار نشاندند ، شما خیرین بزرگوار بودیـد و هستـید. وان شاءاللە همچنان خواهید بود.

شما خـیریـن بزرگوار حقـیــقتاً مــصـداق آیـه ی شــریـفە ۱۳ سبإ
…….. ۚ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُکْرًا ۚ وَقَلِیلٌ مِنْ عِبَادِیَ الشَّکُورُ
به دودمان داود گفتیم:) ای دودمان داود! سپاسگزاری (این همه نعمت را) بکنید، و (بدانید که) اندکی از بندگانم سپاسگزارند (و خدای را به هنگام خوشی و نعمت یاد می‌آرند. پس کاری کنید که از زمره‌ی این گروه گزیده‌ی شکرگزار باشید). هـــسـتیـد.

شـما عزیـزان از مـالـتان مایـە گــذاشتید تا به همنوعان نیـازمنــدتـان بـگـویـید که ما شما را فــرامـوش نمـی کنـیم و حقیقتاًهم فراموش ننمودید .

جـا دارد از تــمام خیـریـن،دوستان ، گروه هـا و کانـــــال هـای تـلگـرامـی که در ایـن راســـتا ، قـدم بـرداشتند، نهــــایـت تــشکـر و قـدردانـی را داشــتە بـاشـیم.

بــر همین مبـنا ، موسـسه خیـریـە کوثر پـیـرانـشهـر ، فعالیت هـای انــجام شـده در ماه مــبارک رمضـان را به شـرح ذیـل خدمـت همــشهریـان معزز ، اعـلام می نمایــد.

۱- کمک بـە خانــوادە هـای زنــدانیـان حوزە قضایـی پیرانشـهر:

الــــفــ : پـرداخت نقـدی جهت تهــیـه سبـدکـالا در فروشــگاه سـامـان به مبلغ ۲۳,۰۰۰,‌۰۰۰ ریال


ب : پخــش سبـدکالا بــین ۳۰ خانــوار جمعاً به مبــلـغ ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال


ج : تلاشـ در راستـای تـحـت پوشـش قرار دادن خانــوادە هـای زنــدانـیان بــی بضاعــت

۲-پخــش کمــک هـای نقدی

الـــفـــ : زکات به مبلغ ۸۶۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال

ب : صدقــه بـه مبــلـغ ۳۸۰,۲۷۰,۰۰۰ ریال

ج :فطریــه بـه مـبـلـغ ۵۰,۸۵۰,۰۰۰ ریال


۳-پخش تعداد ۵۵۰ سبــدکالا بیــن خـانـوار هـای مسـتحـق جـمعـاً بـه مبـلـغ ۱,۱۸۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال


۴-اشــتـغـال زایـی :

الـــفـــ : خرید دو دستگاە چــرخ خـیاطـی به همراه سر دوز بــه مبــلــغ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریـال

ب : خریــد یک دســــتـگاە دکـه بـه مبــلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵-صدور معــرفـی نــامە جـهـت ارائه خدمــات درمــانے و پــرداخـت مبــلغ ۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ریــال بـه صـورت نقدی.

۶-جــذب خیــر جهــت خــرید یــک دسـتگاە دیالیز به مــبلغ ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریـــال.

۷-پخــش اطعــام هــر روز جهــت افطــاری به تعــداد ۵۲ نفر ناتــوان از پخت و پــز در طول مـاه مــبارک رمــضـان و پـــس از آن یـک روز در هفته .

۸-کــمک جهت تـعـمیـر ساخـتمان بـرای سه خانوار بــە مــبلغ ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریــال


روابط عمومی موســـسە خیــریـە کوثــر شهرستان پیرانشهر

https://t.me/joinchat/AAAAAFIW7z6M6mFF-D6AGQ

برای اشتراک این مطلب در تلگرام کلیک کنید
http://piranshahrrudaw.ir/?p=3901


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × چهار =