جمال ملا

نقش حاکمیت، احزاب و سازمان های سیاسی و مدنی در خصوص مطالبه گری های مردم

نقش حاکمیت ، احزاب و سازمانهای سیاسی و مدنی در خصوص مطالبه گریهای مردم یادداشتی از جمال ملا

یکی از ارکان مهم و حیاتی دموکراسی، ارزش نهادن و توجه به خواست و مطالبات مردم در قالب احزاب سیاسی ، سازمانها و نهادهای مدنی و اجتماعی ست که می تواند گره گشای بسیاری از مشکلات سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جامعه باشد که بدون توجه و عمل به ابزارهای خشونت ، میتوان مطالبات جامعه را بر آورده و نهادینه کرد که اگر این اصل مهم مغفول و معطل بماند قطعا جامعه با خلا دموکراسی ، چالش و خشونت روبرو خواهد شد .

پیرو اتفاقات اخیر کشور باید گفت که اگر مطالبه ایی واقعی وجود داشته باشد میبایست در قالب همان تشکیلات فوق الذکر سازمان دهی میشدند نه اینکه جریانات خود جوش و خودسر باعث رقم خوردن اتفاقات ناگوار در سطح کشور شوند و کشور را به جنگ و جدال و آشوب بکشانند که قطعا در این میان همه طرفین دچار ضرر و آسیب جبران ناپذیری خواهند شد .

در صورتی که احزاب ، سازمانها و نهادهای مدنی و اجتماعی بتوانند در بدنه جامعه رسوخ نموده و نفوذ داشته باشند و حمایتهای قاطبه مردم را داشته باشند قطعا میتوانند به درستی مطالبات مردم را درک و به راس حاکمیت ( دولت ) منتقل نمایند که در این صورت حاکمیت نیز میتواند به شیوه ایی کاملا صحیح مطالبات واقعی را مورد مطالعه قرارد داده و به آنها جامه عمل بپوشاند که با این اتفاق هم مملکت از گزند آشوب و فتنه ها در امان خواهد بود و هم مطالبات بحق مردم برآورده خواهد شد .

حتی اینکه سازمانهای مورد بحث میتوانند با درخواست مجوز تحصنات ، تجمعات و راهپیمایی های آرام و بدور از خشونت هدایت و رهبری خواسته های مردم را به دست بگیرند و باعث فروکش کردن احساسات مردم بشوند که در صورت صدور مجوز از طرف نهادهای مربوطه میتوان اهداف و نیات حقیقی تجمع کنندگان را کاملا شناخت و خط ها و صف ها به خوبی نمایان خواهند شد به طوری که کاملا مشخص خواهد شده که مطالبه گران واقعی و آشوبگران چه کسانی هستند و آیا هدف کلی مطالبه گری و مطالبه محوری ست و یا آشوب گری و هرج و مرج طلبی .

لازم به ذکر است که در میانه این هرج و مرج طلبی ها نه تنها مطالبات واقعی مردم مورد توجه قرار نخواهد گرفت و به دست فراموشی سپرده خواهد شد بلکه باعث تحمیل هزینه های بیشتر نیز خواهد شد به طوری که آسیب زدن به اموال عمومی و شخصی میتواند تا سال ها آثار زیانباری را در پی داشته باشد که جبران و ترمیم آن میتواند مطالبات را تحت الشعاع قرار داده آنها را کمرنگ و یا حتی بی اثر نماید.

پس لازم است که حاکمیت در پی تعاملات شدید و سازنده و به دور از هرگونه حاکمیت طلبی با سازماهای سیاسی ، مدنی و اجتماعی باشد و آنها را به رسمیت کامل بشناسد تا بتواند هم کشور را از بحرانهای احتمالی رهایی بخشیده و هم اینکه خواسته های بحق مردم را محقق نماید و تنها در این صورت است که دموکراسی میتواند برکات و امتیازهای مثبت خود را بیشتر نمایان سازد و به عنوان اصلی مهم و حیاتی مورد توجه و عمل قرار گیرد .

جمال ملّا – رئیس انجمن صنفی کارگزاران مخابرات روستایی استان آذربایجانغربی

برای اشتراک این مطلب در تلگرام کلیک کنید
http://piranshahrrudaw.ir/?p=2687


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شش + پنج =