مطالب مشابه

One Comment

  1. شهروند

    باسلام خدمت دکتر وهمه کسانیکه احساس مسولیت می کنند ودلسوز شهرشان هستند عزیزان یک دست به تنهایی صدا ندارد وهمه ما باید خودرا جای شهرداروکارکنان ومجموعه شهرداری قراردهیم وهرتهمتی ویا خدای نکرده هر کم کاری کم وکاستی را مشاهده می کنیم در مرحله اول خودمان را محاسبه کنیم وخودمان را شریک ان جرم وکم وکاستی دانسته وبدانیم چون اگر من شهروند تفکیک غیر قانونی واحداث ساختمان وحتی نمای ساختمان ونحوه قرراردادن زباله دردرب منازل کوچه وخیا بان وگزربندی بدون هماهنگی شهرداری وواحد شهرسازی انجام نمیدادیم وندهیم امروز شاهد اینهمه مشکلات بهداشتی وترافیکی وخیا بانهای ناهمگون ناموزون کسی به کسی نمی شدیم که روزانه شاهد ده ها تصادف وخسارت جانی ومالی ومشکلات عدیده هستیم از بی توجهی به قانون ومقررات شهروندی من وتو وندانم کاریها ی ماست پس باید هر شهر وند اول از هرکسی ازخودش انتقاد بگیرد بعد از دیگران امیدوارم توانسته باشم بازبان ساده واقعیت شهرمان را به سمع ونظر عزیزان رساند ه باشم، (همه ما دست به دست هم دهیم به مهرشهرمان را کنیم اباد ومنسفانه ازهم بگیریم انتقاد

    پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یازده + 4 =

تمامی حقوق سایت متعلق به پیرانشهر رووداو است