دسته بندی:یادداشت

تلگرام

“تلگرامیزه شدن انتخابات از قدرت تا مقاومت”

“تلگرامیزه شدن انتخابات از قدرت تا مقاومت”   به قلم حسن منتظری کاربرد تلگرام در...

تلگرام

گروه های تلگرامی تبلور روح قبیله گرایی در کالبد مدرن

نشانە شناسی گروه های انتخاباتی تلگرام در پیرانشهر به قلم حسن منتظری نشانه شناسی، علمی است...

تلگرام

تلگرامیزه شدن انتخابات شورا و غوغاسالاری

به قلم حسن منتظری با دامنگیر شدن سیطره فضای مجازی بر فضای واقعی حیات کنونی بشر،تمامی ابعاد...

انتخابات پیرانشهر

من کیَم؟ او کیست؟ یادداشتی در نکوهش قبیله گرایی در انتخابات

من کیَم او کیست؟ تاریخ بە ما ثابت کردە کە در مقولەی انتخابات حرکت نکردن از کوریدورهای...

1

کرایه های نجومی ستادهای انتخاباتی پیرانشهر

طبق شنیده ها و گزارش های رسیده به پیرانشهر رووداو، با فرارسیدن ایام انتخابات، برخی مغازه...