دسته بندی:یادداشت

کور سوی امید برای اقلیت ،اکثریتی فاتح کردی

جایگاه دگر پذیری و رواداری در جوامع و نقدی برهمایش تالار وحدت مهاباد

جایگاه دگر پذیری و رواداری در جوامع و نقدی برهمایش تالار وحدت مهاباد تحلیلی از فاتح کوردی...

کور سوی امید برای اقلیت ،اکثریتی فاتح کردی

واقعیت قومیتها در دنیای امروز و جایگاه فرهنگ و قومیت کرد در ایران/ یادداشتی از فاتح کوردی

شاید اگر سیستم حاکمیت در یک کشور اراده کند که وظیفه و رسالت خود را در مدیریت کشوربخوبی انجام...

جشنواره گیلاس و تلنگری برای مسوولان پیرانشهر

جشنواره گیلاس و تلنگری برای مسوولان پیرانشهر یادداشتی کوتاه از مصطفی اقبال امروز چهارمین...

اعتیاد چیست و مسیر اعتیاد چگونه است؟

اعتیاد چیست؟ یادداشتی از کامران حسن پور دانشجوی کارشناسی روانشناسیاعتیاد عبارت است از یک...

جایگاه مدیران اقلیتهای مذهبی و دینی در سیستم اداری و سیاسی کشور

جایگاه مدیران اقلیتهای مذهبی و دینی در سیستم اداری و سیاسی کشور یادداشتی از فاتح کوردی بهمن...

نامه ای به مردم شهرم/ یادداشتی از حاصل بامراد

پرودگارا …. سینه‌ام را فراخ بگردان و کارم را آسان فرما و گره زبانم را بگشایی تا سخنانم به...

فاتح کوردی

عزل افراد یا تغییر افکار

یادداشتی از فاتح کردی شاید این حال که در چند روز گذشته افرادی با اصالتی شرقی و مسلمان همچو...

یادداشتی از محمد صادق امیر عشایری

در نقد یک عجله و شتاب زدگی!

چندیست کانالی تحت عنوان “انتخابات پیرانشهر” در فضای مجازی شهرستان پیرانشهر ابراز وجود...

نقش نهاد های دولتی-سازمان های بکار گیری افراد متخصص واداری _استخدامی کشور در افزایش خسارت های ناشی از بلایای طبیعی در سالهای اخیر و امروزە در استان های حادثه خیز کشور/ یادداشتی از : محمد خالد مام رش

بی توجهی دولت ها از گذشته ها تا به امروز، در زمینه جذب و بکارگیری نیروهای متخصص و کار آمد ، بر...

فاتح کوردی

دلایل عدم توسعه و پیشرفت شهرستان پیرانشهر/ یادداشتی از فاتح کوردی

تولید و صنعت یک اصل اساسی در پیمودن راه توسعه است . و برای رسیدن به این اصل یعنی صنعت ،تولید و...